Publicité

Plumes engagées

Larivier

2 mars 2024, 11:31

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

Larivier

Jason Lily.

À l’heure du tout à l’image et du buzz sans suite, «l’express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d’écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions... sur l’environnement.

Fode larivier ti la

Pou mo resi nway mo vie mwa,

kot mo’nn santi bann lapo mor ale,

ansam ek pwa mo moralite.


Sertifie ki se enn lasenn ki

Depi bann siek ki ti pe

ansenn mo zenerasion,

lansengnman ramenn mwa

ver mo laverite.


Blam lezot mo’nn les tou

glise ver enn rado ziska lamer,

mo lame dekrir sa parkour

koumadir li aligne ek lam later.


Amertim, lamer ti merit enn

gro ba dan sa deziem zour lane,

kot so zanfan inn koumans libere.

Tousala gras a larivier,

mo rann gras liniver

Bio

Jason Lily

Kreatif, kreater lemosion ek oter angaze pou la kiltir, li pran lavi sinp ek li zongle ek medium ki pas divan li wadir li dan enn sirk. Poem Fertil se nom so premie rekey poezi, li osi ekrir pou bann artis kouma Jason Heerah.