Publicité

Ah… tansion

28 juin 2023, 11:00

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

lexpress.mu | Toute l'actualité de l'île Maurice en temps réel.

• Per pou ékrir, per pou kozé
• Per pou kritiké, per bann Missyé-la ofansé
• Per to fami ménasé, per to f**** kasé
• Per pou posté komanter lor Facebook, bann chatwa pa get divan deryer nek zouré
• Per parski Ti Morisien persékité, li népli santi li an liberté
• Per «ah… tansion» enn sel kout fakter, planter sipaki débarké
• Per parski pou enn wi ou enn non to kapav fini menoté
• Per ki to bann pros bizin al tir twa lor kosion, parski tonn dénonsé
• Per pou nou sékirité, per parski zot pé servi pouvwar pou abizé
• Per pou nou tizil so linité parski ena pé rod divizé, met difé
• Per ousi pou al asté manzé dan sipermarsé
• Per parski to portmoné kapav fini touni alor ki linn rantré abiyé
• Per parski la klas mwayenn ziska zordi enn ti lakaz pa kapav asté
• Per parski to demann twa pou kisana to pou al voté
• Per parski apar koz-kozé, lopozisyon pa bouzé
• Per parski to dir «ah… tension» to tir c*** to met p***é
• Per parski bann kamarad pé kit péi pé sové
• Per parski zot pran nou pou boufon, nou lintélizans zot insilté
• Per parski institision inn perdi krédibilité
• Per parski to demann twa ziska kan tousala pou kontigné