Publicité

Plumes engagées

La zwa bann mo

12 avril 2024, 16:04

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

La zwa bann mo

Parameshwaree Munisamy-Odoye.

À l’heure du tout à l’image et du buzz sans suite, «l’express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d’écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.


Enn brin lintimite

Sans imitasyon me avek imilite

Ant mo papie ek mo plim

Avek enn revelasyon intim

Ant mo bann mo ek mo bann rim

Mo frisone letan mo bann panse

Travers mo lespri ek danse

Dan mo latet… danse, danse !

Letan mo bann panse

Enrobe ar lemosion ek sansasion

Zot nepli anvi ranferme,

Sekestre… res ferme

Dan mo latet

Mo nepli anvi kasiet…

Mo bann panse anvi fer fet !

Letan mo prozekte

Mo bann santiman ki mo per zot rezete…

Mo enn bote,

Mo bann mo enn bote!

Mo leker resofe par zot bote

Li nepli per ni onte

Pou bate…

Alor kifer mo lame bizin tramble

Letan sa dife dan mwa-la flambe ?

Enn dife ki ape bril mo literyer…

Sa ape detrir mo langazman exteryer

Mo santi moi paralize

Mo pa fini analize

Ki diferans ena ant mwa ek enn zwazo an caz ?

Mwa mo pa enn tiyer a gaz…

Me mo le angaz mwa

Pou fer boner ek donn lespwar pou partaz

La zwa ek viv mo liberte exprime.

Exprime pou liber mo bann panse


Apre tou mo mantal ena enn lasante

Mo oule kapav viv ek sante

Mo anvi viv san enn anrobaz de zizman

Paski sa pa determine mo bann santiman

Mo pa pe nwir

Se mo mem ki mo ape detrir.

Zis fer dimoun plezir

Me mwena drwa pans pou mo-mem

De tanzantan kan mem !

Paski mwa osi mwena mo bann dezir

Ki fil antie mo lespri ek mo dir

Ce n’est pas le plus pire.

Zordi mo bann larm

Finn vinn mo zarm

Ek mo papie finn vinn mo lipie

Ki fer bann ti pa, ti pa pou avanse

Pou mo mantal al ver enn meyer la sante.


(1er juillet tournoi de slam à Bagatelle organisé par slam.mu)


Plumes engagées.jpg

Bio:

Parameshwaree Munisamy-Odoye.

Mère comblée, elle est tutrice pour les enfants de milieux difficiles qu’elle accompagne dans leur parcours académique et psycho-émotionnel. Adepte de manga japonais et de lecture, son amour pour l’écriture et la poésie ne l’a jamais abandonnée. Elle s’adonne au slam à travers des tournois mensuels sous le nom de scène de Ti-Roushna, et elle a corédigé les anthologies «Love and Longing : an International Anthology of Poems» et «Mauritius, Caught in a Dream».