Publicité

Homaz a Ti Morisien

11 mars 2016, 12:35

Par

Partager cet article

Facebook X WhatsApp

lexpress.mu | Toute l'actualité de l'île Maurice en temps réel.

Ti Morisien lévé gramatin, li manz so Pamplemousses, li bwar so dité Bois-Chéri. Landrwa li resté appel Riche-Lieu mé sak lafin di mwa so portmoné pran direksion Cap-Malheureux. Li get dan Fond-du- Sac mé péna okenn Nouvelle-Découverte, zafer- la preské vid. Ena zour kot lavi eg kouma Tamarin. Bann Circonstance inn fer ki so L’Avenir flou, mé li kontinié krwar dan so bann Beaux-Songes. Séki gid li, sé l’Espérance, mem si parfwa li Trébuchet. Alor li pran so zouti ek so kouraz à Deux-Bras, li fer Quatre-Bornes pou li al Beau-Champ kot li kas Roches-Noires, li trasé. So madam pa met sari Bénarès, li pa fim La Pipe, li pa manz sokola Côte-d’Or, kontrerman a bann gran palto Sans-Souci. Li péna pitay pou al Bagatelle ou La Croisette. Faktir pe fer L’Escalier lor so latab.

 Pou li rilax dan wikenn, li kit so ti Cottage, li organiz enn ti Beau-Plan lamer ek so Quatre-Sœurs ek Deux-Frères. Li asté enn ti Phoenix, li al respir Bel-Air. Letan li get disab, dilo ek dimounn koloré kouma Chamarel ki otour li, li remersié so Bonne- Veine ki linn né Moris. So Solitude anvolé al dan Mare-Chicose.

 Létan ariv aswar, Ti Morisien rant so ti Case- Noyale, li koup so ti bout laviann lor Gros-Billot, met dan tempo, li razout inpé Calebasses. Apré diné, li sorti déor pou get zetwal ek admir la Belle-Vue.

Lé 12 mars, Ti Morisien pa pou gagn dékorasion ek méday. Mé li pa bizin sa. Avan li al dormi, li dir mersi Saint-Pierre, Saint-François, Saint-Hubert ek tou bann sin ki linn pran nésans dan paradi.